Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 98.994
Online: 9

Chiếu ngày 20/9, đồng chí Hoàng Khắc Nhu, Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị triển khai kế hoạch tổng kết Quyết định số 89/QĐ-TTg, Quyết định số 281/TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 -2020 và “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” và biểu dương các mô hình học tập.

Chiếu ngày 20/9, đồng chí Hoàng Khắc Nhu, Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị triển khai kế hoạch tổng kết Quyết định số 89/QĐ-TTg, Quyết định số 281/TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 -2020 và “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” và biểu dương các mô hình học tập.

 

UBND thành phố triển khai kế hoạch tổng kết Quyết định 89, Quyết định 281 về xây dựng xã hội học tập

          Tại hội nghị, UBND thành phố đã công bố Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập thành phố Sầm Sơn, giai đoạn 2012 -2020 gồm  23 thành viên. Đồng chí Hoàng Khắc Nhu, Phó Chủ tịch UBND thành phố làm Trưởng ban; lãnh đạo phòng Giáo dục &Đào tạo, Hội khuyến học thành phố làm phó ban. Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập thành phố cũng phân công nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách cho từng thành viên.

          Theo kế hoạch trong tháng 10 và tháng 11/2018, UBND các xã, phường và UBND thành phố sẽ tổ chức hội nghị tổng kết Quyết định số 89/ QĐ- TTg và Quyết định số 281/QĐ –TTg. Trong đó, tập trung đánh giá công tác triển khai tổ chức thực hiện các chủ trương, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh và thành phố; kết quả đạt được trong công tác tuyên truyền nâng cao nhanajt hức cho cán bộ, nhân dân về xây dựng xã hội học tập; các hình thức học tập suốt đời; các biện pháp hỗi trợ người học nhằm nâng cao chất lương, hiệu quả học tập thường xuyên, học tập suốt đời; kết quả củng cố mạng lưới trường học; biểu dương những mô hình học tập tiêu biểu, những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện… đồng thời chỉ rõ những tồn tại, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và đề ra các giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

          Thông qua việc tổng kết nhằm đẩy mạnh, khích lệ phong trào cán bộ, nhân dân thành phố thi đua xây dựng xã hội học tập và đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng.

 

Trích từ http://samson.thanhhoa.gov.vn

 Bình luận


Mã xác thực không đúng.