Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 98.986
Online: 6

Chiều ngày 6/10, dưới sự chủ trì của đồng chí Mai Xuân Liêm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Ban thường vụ Thành ủy tổ chức phiên họp thường kỳ, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm; thông qua kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất, điều chỉnh quy hoạch cục bộ một số dự án trên địa bàn và một số nội dung quan trọng khác.

Ban thường vụ Thành ủy tổ chức phiên họp thường kỳ, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018

        Theo cáo cáo của Thành ủy thành phố Sầm Sơn, 9 tháng đầu năm, tốc độ tăng trưởng kinh tế  ước đạt 18%, tăng 0,9% so với cùng kỳ. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 7.812 tỷ đồng, tăng 18,1% so với cùng kỳ, trong đó, ngành dịch vụ tăng 18,2%; nông – lâm – thủy sản tăng 6,1%; công nghiệp – xây dựng đạt 1.513 tỷ đồng, tăng 25,4% so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước đạt  189,2 tỷ đồng, giảm 30,9% so với cùng kỳ. UBND thành phố đã quản lý tốt trật tự đô thị và tài nguyên môi trường, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt 3 quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500; phê duyệt quy hoạch 1/500 đối với 8 dự án tái định cư; cấp 484 giấy phép xây dựng, xử lý nghiêm 3 trường hợp xây dựng không phép. Hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án FLC giai đoạn 2, xây dựng giá đất tại các mặt bằng tái định cư. Duy trì công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên – môi trường. Văn hóa – xã hội chuyển biến tích cực, quốc phòng – an ninh giữ vững, không có sự việc đột xuất, bất ngờ. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể  được chú trọng, Thành ủy đã ban hành Đề án phát triển đảng viên trên địa bàn dân cư, quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 16, phân công lại nhiệm vụ cho các đồng chí  trong ban thường vụ, thường trực, ủy viên ban chấp hành do thay đổi vị trí công tác. Kết nạp mới 112 quần chúng ưu tú vào Đảng. Hoạt động của HĐND, UBND, MTTQ và các đoàn thể phát huy hiệu quả.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Mai Xuân Liêm phát biểu tại hội nghị

         Kết luận nội dung này, đồng chí Bí thư Thành ủy Mai Xuân Liêm yêu cầu các đồng chí ủy viên ban thường vụ phụ trách địa bàn tập trung nắm bắt tình hình, chỉ đạo các xã, phường hoàn thành các chỉ tiêu năm 2018. Tăng cường trách nhiệm công vụ của các phòng, ban, đơn vị; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong thực thi nhiệm vụ. Khẩn trương xử lý, trả lời các đơn thư của công dân, đặc biệt là các đơn thư đã được các cấp có thẩm quyền giải quyết.

         Tiếp đó, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất thông qua kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2019. Theo đó, năm 2019, thành phố đề nghị đấu giá 38 dự án với tổng diện tích quy hoạch là 77,51 ha, diện tích đấu giá là 25,22ha; số tiền sử dụng đất thu được sau khi trừ chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng là 164,7 tỷ đồng. Ban thường vụ Thành ủy yêu cầu UBND thành phố rà soát, đấu giá dứt diểm các khu nhỏ lẻ trong địa bàn dân cư theo đúng trình tự, thủ tục quy định.

         Ban thường vụ Thành ủy cũng thống nhất thông qua phương án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu tái định cư Quảng Hùng, khu tái định cư đồng Nấp, đồng Eo,(phường Trường Sơn) và khu dịch vụ công cộng phường Bắc Sơn. Thảo luận, xây dựng chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố thực hiện Nghị quyết số 19 – NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “ Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20 – NQ/ TW về “ Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21 – NQ/ TW về “Công tác dân số trong tình hình mới”. Ban thường vụ Thành ủy giao Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức chủ trì cùng với UBND thành phố tham mưu xây dựng chương trình hành động, trong đó có phụ lục kết quả hiện trạng và đề ra các giải pháp thực hiện đảm bảo hiệu quả.

Trích từ: http://samson.thanhhoa.gov.vn

 Bình luận


Mã xác thực không đúng.